“Albguardia” ofron shërbime ne “Fushen e Sigurise Fizike”, per sigurinë e objekteve shtetërore dhe private. Sigurimin e sendeve te çmuara etj…

Albguardia ju ofron sigurimin e pronës, gjithmonë duke krijuar kushte, për një punë dhe një veprimtari normale.

Albguardia ju mundëson ruajtjen dhe sigurimin e jetës tuaj gjatë aktivitetit tuaj ne biznes apo ne jeten e përditshme.

PARTNERET TANE

SH.P.S.F “ALBGUARDIA” sh.p.k, për eksperiencë bashkëpunon me Insitutet e ruajtjes dhe të sigurimit Europian.

Vecanërisht me ato Italiane si I.V.R.I. (Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia),La Folgore, V.C.M (Vigilanza Cita di Milano) etj, me të cilat ka kontakte të vazhdueshme për sa i përket teknologjisë së aplikuar si dhe shkëmbim experience.