PARTNERET

SH.P.S.F “ALBGUARDIA” sh.p.k, për eksperiencë bashkëpunon me Insitutet e ruajtjes dhe te sigurimit Europiane.

Vecanerisht me ato Italiane si  I.V.R.I.(Istituti di Vigilanza Riuniti d’Italia),La Folgore, V.C.M (Vigilanza Cita di Milano) etj, me te cilat ka  kontakte te vazhdueshme per sa i perket teknollogjise se aplikuar si dhe përgatitjen e teknikëve dhe policëve  tane.

Shoqeria “ALBGUARDIA” sh.p.k shërben sot në shumë institucione të rëndësishme shqiptare e te huaja, si dhe në shumë objekte të tjera te rendesishme.

Ka të aplikuar në to teknollogjine dixhitale të ruajtjes me Central Operativ – Ruajtje në Distancë, aparaturat e sofistikuara të  realizuara nëpërmjet firmës Italiane SICEP spa, duke kryer ruajtjen dhe sigurimin e objekteve njelloj si dhe Institutet e Ruajtjes ne Itali.

Që prej shtatorit te vitit 2000 ka realizuar ruajtjen “Data Tracking System” ne transportin e vlerave monetare me furgona te blinduar.